Film prezentujący obsługę systemu naboru elektronicznego można obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Ważne pojęcia i informacje:

LISTA PREFERENCJI – uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji.

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

 

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU – szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

 

WNIOSEK – dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany
w szkole pierwszego wyboru.

 

Wniosek można składać  za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

 • osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00.

Do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek:

 • przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy drzwiach wejściowych,
 • zakrywania ust i nosa (np. przyłbice, maseczki),
 • zachowania dystansu społecznego między sobą wynoszącym minimum 1,5 metra.
  • w formie elektronicznej na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e – mail,
  • w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

 

Klasa

POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA (PS)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język polski

II rozszerzenie - wiedza o społeczeństwie

III rozszerzenie – geografia lub historia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Klasa

JĘZYKOWA (J)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język angielski lub język niemiecki

II rozszerzenie - geografia

III rozszerzenie – historia lub wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Absolwenci gimnazjów

Klasa

MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA (MI)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • I rozszerzenie – matematyka
 • II rozszerzenie - informatyka
 • III rozszerzenie – fizyka lub geografia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: fizyka, geografia, informatyka.

 

Klasa

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA (BC)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

 • I rozszerzenie – biologia
 • II rozszerzenie - chemia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: biologia, chemia.

 

Nasi uczniowie w projekcie "Erasmus +" - Poronin marzec 2016


18 marca rozpoczęliśmy kolejna edycję projektu Erasmus +"Act on it".
Projekt jest realizowany w języku angielskim, wspólnie z grupą młodzieży słowackiej i litewskiej. Celem projektu jest zintegrowanie i zawiązanie więzów przyjaźni z naszymi rówieśnikami z naszych krajów partnerskich. Młodzież realizuje również szereg przedsięwzięć związanych z problemem ochrony środowiska oraz podniesienia naszej świadomości ekologicznej.
Ale, co najważniejsze, nasi uczniowie pomimo ciężkiej i efektywnej pracy, bawią sie doskonale.