Klasa

POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA (PS)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język polski

II rozszerzenie - wiedza o społeczeństwie

III rozszerzenie – geografia lub historia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Klasa

JĘZYKOWA (J)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język angielski lub język niemiecki

II rozszerzenie - geografia

III rozszerzenie – historia lub wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.