Absolwenci gimnazjów

Klasa

MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA (MI)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  • I rozszerzenie – matematyka
  • II rozszerzenie - informatyka
  • III rozszerzenie – fizyka lub geografia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: fizyka, geografia, informatyka.

 

Klasa

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA (BC)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

  • I rozszerzenie – biologia
  • II rozszerzenie - chemia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: biologia, chemia.