ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO”

Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego, poszerzanie wiadomości o nim jako o człowieku i pisarzu Zadaniem uczniów jest wykonanie przewodnika multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych ( Word, Power Point, Prezzi itp.)

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, sztuki, techniki i informatyki o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Żywimy nadzieję, iż możemy liczyć na Państwa wsparcie.

REGULAMIN