VI Międzyszkolny Konkurs

 „Co kraj to obyczaj. Ruszaj z nami do Hiszpanii”

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górnicz

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej walory turystyczne i zabytki wybranego miasta w Hiszpanii.
  3. Prezentacja winna zostać wykonana w języku polskim i obejmować 12-16 slajdów.
  4. Prace powinny zostać wysłane na płycie CD na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. Górnicza 17

41- 300 Dąbrowa Górnicza

      Z dopiskiem na kopercie „Co kraj to obyczaj. Ruszaj z nami do Hiszpanii”

  1. Prace można składać również osobiście w sekretariacie szkoły.
  2. Konkurs ma charakter indywidualny. Jeden uczeń jest autorem jednej pracy.
  3. W ostatnim slajdzie uczeń zamieszcza swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, jej adres i telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
  4. Ostateczny termin nadsyłania prezentacji upływa 7 kwietnia 2017 r.

 

REGULAMIN.doc

REGULAMIN.pdf