VI Zagłębiowski Konkurs na tekst współczesnej kolędy

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie:

Kolęda płynie z wysokości i uczy miłości’’,

którego celem jest napisanie tekstu współczesnej kolędy.

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza, metodykiem nauczycieli języka polskiego, Stowarzyszeniem Twórców Zagłębia Dąbrowskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11 stycznia 2017 roku podczas noworocznego koncertu.

Laureaci oraz szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

REGULAMIN.doc

REGULAMIN.pdf