List Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej skierowany do uczniów dąbrowskich szkół.

Załącznik