Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

poświęconego Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę 100 lecia urodzin:

„Święty Jan Paweł II: filozof - poeta – nauczyciel”

Wyniki