Szanowni Maturzyści

Zapraszam na spotkanie (on-line przy użyciu aplikacji Teams (Office365); zespół: „Matura_spotkanie organizacyjne_1_czerwca_2020”), które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Spotkanie dotyczyło będzie zasad, warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Przydatne informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/05/21/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/