Rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II
V Wojewódzki Konkurs Literacki poświęcony
Świętemu Janowi Pawłowi II
w rocznicę 100 lecia urodzin
„Święty Jan Paweł II:
         filozof - poeta - nauczyciel”.

REGULAMIN