Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej już wkrótce zyskają nowe laboratorium chemiczne

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej ma nowego partnera - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach współpracy krajowy operator systemu przesyłowego wesprze szkołę w stworzeniu nowoczesnego laboratorium chemicznego. Projekt „Chemiczna wyspa nauki” zostanie zrealizowany do marca przyszłego roku.  

W ramach współpracy liceum i PSE zostaną zakupione dwa 8-osobowe, wyspowe stoły oraz metalowa szafa na odczynniki chemiczne. Szacuje się, że z projektu będzie korzystać 350 uczniów szkoły. Poza nimi, na nowym sprzęcie laboratoryjnym – w ramach pokazowych zajęć i warsztatów – będą mogli pracować również uczniowie szkół podstawowych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

Wsparcie Polskich Sieci Elektroenergetycznych to ważny krok w rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie wzbogaci i uatrakcyjni zajęcia naszych uczniów oraz lepiej przygotuje ich do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na  studiach wyższych na kierunkach chemicznych, przyrodniczych i biologicznych. Mając nowoczesne wyposażenie staniemy się także bardziej atrakcyjnym miejscem kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych – mówi dyrektor liceum, Piotr Pakuła.

PSE zaangażowały się we współpracę z II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w  Dąbrowie Górniczej w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  południowej części kraju.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Polskie Sieci Energetyczne

PZE