Stypendium Prezydenta Dąbrowy Górniczej

W związku z przyznaniem Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów- Mieszkańców Dąbrowy Górniczej w dniu 17 października 2018 r. o godz. 10.00 na sesji Rady Miejskiej (sala  sesyjna) odbyło się uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego z okazji przyznania stypendium.

Wśród grona wyróżnionych byli także uczniowie naszego liceum:
Bartosz Zięba
Łukasz Witkowski
Piotr Kowalczyk
Oliwia Cichy
Konrad Kozłowski

W liście gratulacyjnym podkreślone zostało, że "uzdolnieni? uczniowie są dumą i chlubą naszego miasta i otaczani są opieką i troską, aby mogli zrealizować wszystkie zamierzenia i pasje związane z dalszą  edukacją.

Gratulujemy serdecznie tego szczególnego wyróżnienia i życzymy sukcesów!