Wychowanie ku wartościom… czyli           

   Dzień Patrona Szkoły 2016.

14 października 2016 roku obchodziliśmy 152 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, a 20 listopada mija 91 rocznica jego śmierci. W Dniu Patrona Szkoły, który w tym roku szkolnym obchodziliśmy 18 listopada, nadarzyła się doskonała okazja do przypomnienia sylwetki tego, dziś czę­sto nie­do­ce­nia­nego pisarza, którego twór­czość w wielu aspek­tach ma wy­miar po­nad­cza­so­wy i jest w dużej mie­rze ak­tu­al­na do dziś. Poza tym zwraca uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych, altruistycznych  i  humanistycznych.

Uczniowie klasy pierwszej (humanistycznej), przygotowali uroczystą akademię i przypomnieli, że patron naszej szkoły kojarzy się nie tylko z lekturami obowiązkowymi, nazwami ulic i sloganami o „szklanych domach”. Stefan Żeromski to także – o czym mówi się rzadko – działacz społeczny, wizjoner i współpracownik polskiej elity politycznej XX-lecia międzywojennego.
Święto naszej szkoły to również doskonała okazja do integracji społeczności szkolnej. Dlatego część drugą akademii wypełniły zmagania konkursowe reprezentantów poszczególnych klas, ujawniające wielorakie talenty w nich drzemiące. Zabawa dostarczyła widzom wielu emocjonujących, radosnych
i artystycznych przeżyć.

Do ponownej wspólnej zabawy inspirowanej twórczością naszego patrona zapraszamy za rok.

GALERIA