Międzynarodowy projekt JUMP INTO ACTION

W dniach 17-25 września 2016 nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie JUMP INTO ACTION w ramach programu Erasmus+. Był to drugi projekt z osobami niewidomymi i niedowidzącymi po EYES WIDE OPEN, w którym wolontariusze naszej szkoły brali udział. Projekt został zrealizowany w Poroninie przez trzy państwa – Polskę, Łotwę i Macedonię i odbywał się  w języku angielskim. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest stowarzyszenie „Dobre Ręce” z siedzibą w Będzinie. Realizacja projektu odbyła się przy współudziale wolontariuszy naszego Liceum,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek- Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, wolontariuszy i podopiecznych organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niewidzących i słabo widzących LNB z Łotwy z miasta Rygi, wolontariuszy i uczniów ze szkoły dla osób niewidomych i słabowidzących ze stolicy Macedonii – Skopje.

 

Głównym celem projektu było kształtowanie postawy otwartości i tolerancji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niewidomych i słabowidzących w życiu społecznym. Motywem przewodnim projektu był sport i zdrowy styl życia.  Projekt miał wymiar edukacyjny, sportowy i integracyjny, brały w nim udział zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. Liczne zajęcia pozwoliły na wzajemne poznanie się, rozwijanie znajomości języka angielskiego i poznanie nowych kultur. Wiele codziennych czynności wykonywano metodami bezwzrokowymi. Wolontariusze pełnosprawni poznali świat osób niewidomych poprzez sposoby odbierania go różnymi zmysłami. Jednym  z przykładowych zajęć było wykonywanie prostych czynności z zawiązanymi oczami. Uczniowie mieli za zadanie zrobić kanapkę z przygotowanych wcześniej składników. Drugą - ciekawą aktywnością było malowanie obrazów. Należało za pomocą węchu wybrać odpowiedni kolor (każdy kolor miał swój własny, indywidualny zapach) i przenieść go na kartkę z zasłoniętymi oczami, próbując namalować wybrany przez siebie obrazek. Efekty były przeróżne. Wolontariusze uczestniczyli codziennie w rozmaitych zajęciach sportowych. Aquaaerobic, wyścigi rzędów, zumba, czy spacery z zadaniami to jedne z przykładów.  Do najciekawszych aktywności sportowych należały jednak gry, które są jedną z konkurencji na Paraolimpiadzie – Goalball oraz tenis stołowy dla osób niewidomych.

Na drodze do integracji nieocenione okazały się dni narodowe- polski, łotewski i macedoński. Wszystkie grupy przygotowały wiele prezentacji, które przybliżyły wiedzę o ich krajach. Dodatkiem do tego były degustacje regionalnych potraw każdego kraju. Nie zabrakło również nauki tańców ludowych. Dodatkową atrakcją podczas poznawania kultur były wycieczki do Zakopanego i Doliny Chochołowskiej. Cały tydzień przebiegł w bardzo przyjemnej i przyjaznej atmosferze. Interakcje pomiędzy uczestnikami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi  dały sposobność do ukształtowania się w uczestnikach takich cech, jak: uczynność, wytrwałość, samodzielność, opiekuńczość, solidarność, troskliwość, wyrozumiałość, czy odpowiedzialność za drugiego człowieka. Projekt JUMP INTO ACTION okazał się wielkim sukcesem -przełamał bariery i zintegrował wszystkich uczestników za pośrednictwem aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

GALERIA