Zebranie z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 odbędzie się 20 stycznia 2021r. (środa) w klasie 1c, 2AG, 2Bp, 2Dp, 2Ep, 3c o godz. 17:30, w pozostałych klasach o 17:00. Zebrania przeprowadzone online przy pomocy aplikacji Teams (Office 365) z wykorzystaniem loginu ucznia.

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2 i 3 odbędą się w dniu 21 stycznia 2021r. (czwartek)  w godzinach od 16:00 do 18:00. Konsultacje przeprowadzone online przy pomocy aplikacji Teams (Office 365) z wykorzystaniem loginu ucznia.

 

ZAPRASZAMY

XX Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Języku Obcym

Wyniki XX Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek zamieszczone są w powyższej prezentacji.

Organizatorzy XX Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek informują, że zwycięzcą nagrody publiczności jest Gabriela Foksa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

Dyplomy i podziękowania zostaną dostarczone do szkół biorących udział w konkursie.

Akcja Szkoła Pamięta


W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Pamięta odwiedziliśmy cmentarze i miejsca pamięci w Dąbrowie Górniczej i okolicy m.in. Pomnik 10 Powieszonych, Pomnik Żołnierzy Orła Białego, Pomnik Pamięci Synów Zagłębia Dąbrowskiego, mogiły powstańców oraz mogiły żołnierzy poległych w I wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

 

 
Środa- 14.10
Na godzinę 8:30 zapraszamy klasy po 2 i 3 gimnazjum na spotkanie z wychowawcą do sali przydzielonej zgodnie z planem zajęć. Spotkanie zakończy się około godziny 10.00
Na godzinę 10.30 zapraszamy klasy 1 i 2 po podstawówce, do sali przydzielonej zgodnie z planem.

 

List z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DoŻeromki 2020

 Coroczne DoŻeromki dobiegły końca! Dnia 2 października 2020 roku odbyły się dwie tury turnieju szkolnego dla Pierwszoklasistów.

Zadaniem klas pierwszych było wykonanie zadań w czterech konkurencjach: -prezentacja profilowa klasy, czyli plakat, który przygotowali -wiersz o życiu szkolnym -prezentacja artystyczna klasy -konkurencja niespodzianka, czyli quiz z wiedzy szkolnej. Wszystkim Uczniom jak i Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że pamiątki w postaci zdjęć i wspomnień zostaną z nami na długo, a za rok, klasa które wygrała, czyli 1 C, będzie dobrze bawiła się przy przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Jeszcze raz gratulujemy naszemu Biol-chemowi, jak i wszystkim innym, którzy wzięli udział w turnieju. Poziom był wysoki, wszystkie klasy solidnie się przygotowały. Zapraszamy do wspólnego oglądania zdjęć!

ŻEROMBLUZY

ZBIERANIE ZAMÓWIEŃ
DO 25 WRZEŚNIA 2020
WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO DO 2 PAŹDZIERNIKA 2020

Żerombluzy2020

Festiwal Ludzi Aktywnych 

Dąbrowska Młodzież

Czy istnieje coś lepszego niż tworzenie wyjątkowych wspomnień z przyjaciółmi i rodziną? Odpowiedź jest oczywista. Taką właśnie możliwość daje mieszkańcom dąbrowy coroczny Festiwal Ludzi Aktywnych – w tym roku w nieszablonowej wersji Wielkiej Gry dla Aktywnych. Stworzony specjalnie dla Was z myślą   o zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni integrującej mieszkańców i umożliwiającej im aktywne spędzenie wolnego czasu, promując jednocześnie obywatelskie postawy. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, wraz z Młodzieżową Radą Miasta Dąbrowa Górnicza i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, serdecznie zaprasza dąbrowską młodzież do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Już 19 września Wielka Gra dla Aktywnych rozpocznie się o godzinie 11:00 w Parku Hallera. Swój udział jednak należy zgłosić wcześniej poprzez internetowy formularz znajdujący się na stronie www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, znajdziecie tam również regulamin wydarzenia.

Łącząc swoje siły w 3-5 osobowych grupach uczestnicy zmierzą się z serią zadań, w których pokażą swój spryt i zaradność. Ponadto Festiwal jest świetną okazją do zapoznania się z ofertą organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta.

 

Zapraszamy - Włączcie się do gry!

Narodowe czytanie 2020 w Żeromie

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy naprawdę mocnym akcentem!

Biblioteka szkolna, jak zwykle przy nieocenionej pomocy nauczycieli języka polskiego przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania organizowanej przez Prezydenta RP.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji:)

Oto fotorelacja:

 

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Żeromskim. 

Trochę deszczu, trochę  chłodu.  To w pogodzie. A w szkole. Gorąca i serdeczna atmosfera w czasie powitania nowych ŻEROMSZCZAKÓW. 

List Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej skierowany do uczniów dąbrowskich szkół.

Załącznik

INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2020/2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z Dyrektorem szkoły w dniu 26 sierpnia 2020 r.

 • o godz. 1600 - dla oddziału matematycznego z fizyką i informatyką MFI, matematycznego z fizyką i językiem angielskim MFA oraz językowego AWG,
 • o godz. 1730 - dla oddziału biologiczno – chemicznego BCA.

Miejsce spotkania - sala gimnastyczna.

Bardzo prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu oraz zasłanianie nosa i ust.

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020.

 1. Uczniowie klas III przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się
  w godzinach 8.30-09.30

Klasa IIIA – sala 102

Klasa IIIB – sala 205

Klasa IIIC – sala 106

Klasa IIID – sala 207

 1. Uczniowie klas II po gimnazjum przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w godzinach 8.45-09.45

Klasa IIA – sala 20

Klasa IIB – sala 18

Klasa IIC – sala 31

Klasa IID – sala 209

Klasa IIE – sala 111

 1. Uczniowie klas II po szkole podstawowej przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w godzinach 10.15-11.15

Klasa IIAp – sala 210

Klasa IIBp – sala 206

Klasa IICp – sala 105

Klasa IIDp – sala 110

Klasa IIEp – sala 208

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych, zorganizowane przez klasę IIC oraz wychowawcę mgr P. Radziwonowicza, odbędzie się o godzinie 10.30 na terenie boiska szkolnego.

ZAPRASZAMY

Szanowni Maturzyści

Zapraszam na spotkanie (on-line przy użyciu aplikacji Teams (Office365); zespół: „Matura_spotkanie organizacyjne_1_czerwca_2020”), które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Spotkanie dotyczyło będzie zasad, warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Przydatne informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/05/21/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II, które odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00. Zebranie zostanie przeprowadzone on-line przy użyciu aplikacji Teams (Office365), z wykorzystaniem loginu ucznia (zespół: zajęcia z wychowawcą).

ZAPRASZAMY

Nowe laboratorium chemiczne w II Liceum Ogólnokształcącym
w Dąbrowie Górniczej

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej zyskało nowe laboratorium chemiczne. Projekt „Chemiczna wyspa nauki” został zrealizowany dzięki wsparciu nowego partnera szkoły – Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ramach współpracy liceum i PSE zakupiono dwa 8-osobowe, wyspowe stoły oraz metalową szafę na odczynniki chemiczne. Z projektu skorzysta 350 uczniów placówki. Poza nimi, na nowym sprzęcie laboratoryjnym – w ramach pokazowych zajęć i warsztatów – będą mogli pracować również uczniowie szkół podstawowych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

- W ramach projektu „Chemiczna wyspa nauki” nawiązaliśmy kontakt z PSE i przedstawiliśmy swoją koncepcję utworzenia laboratorium chemicznego, spełniającego najwyższe standardy i… wspólnie to zrealizowaliśmy. Zyskaliśmy nowe laboratorium chemiczne, które będzie służyło nie tylko Żeromszczakom, ale także uczniom szkół podstawowych z terenu Dąbrowy Górniczej, dzieciom z dąbrowskich przedszkoli i mieszkańcom miasta. Dąbrowa Górnicza jest miastem ludzi aktywnych, co pokazało zaangażowanie wielu przyjaciół szkoły z Prezydentem Dąbrowy Górniczej Panem Marcinem Bazylakiem na czele. Nie mogę nie wspomnieć o zaangażowaniu Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym! Pomoc daje MOC! – mówi Piotr Pakuła dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

PSE zaangażowały się we współpracę z II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w  Dąbrowie Górniczej w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  południowej części kraju.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Nowe laboratorium chemiczne.pdf

 

WITAJCIE W ŻEROMIE!

TO ZWIASTUN TEGO

CO CZEKA CIĘ U NAS WE WRZEŚNIU

OBSERWUJ NAS NA:

 https://www.instagram.com/zeromowo

 https://pl-pl.facebook.com/liceumzeromski/

Z A P R A S ZA M Y

 

 

UWAGA!

Informujmy, że odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy 11 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00.

Punkty odbioru świadectw dojrzałości:

Sala gimnastyczna (wejście przy sali gimnastycznej): klasa 3A
Jadalnia (wejście główne): klasa 3B
Biblioteka szkolna (wejście główne): klasa 3E
Sala 17 (wejście od strony sekretariatu - pkt ewakuacji szkoły): klasa 3C
Sala 21 (wejście od strony sekretariatu - pkt ewakuacji szkoły): klasa 3D
Jeżeli nie będziecie mogli odebrać świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie, proszę o ustalenie dogodnego dla Was terminu z sekretariatem szkoły.

Proszę pamiętać o obowiązku stosowania środków ochronnych: maseczka i rękawiczki oraz zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem i długopisu.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa związane ze stanem epidemicznym, proszę o bezwzględne stosowanie się do Procedury wejścia, przybywania, wyjścia obowiązująca na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (procedura zamieszczona na stronie internetowej szkoły).

Serdecznie zapraszamy absolwentów :)

Rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II
V Wojewódzki Konkurs Literacki poświęcony
Świętemu Janowi Pawłowi II
w rocznicę 100 lecia urodzin
„Święty Jan Paweł II:
         filozof - poeta - nauczyciel”.

REGULAMIN

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w XXVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”:

 • Bartosz Obczyński, uczeń klasy IAG, zajął I miejsce w kategorii prac indywidualnych szkół ponadpodstawowych,
 • Paulina Bednarska oraz Julia Ormianin, uczennice klasy IEG, zajęły II miejsce
  w kategorii multimedialnej szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy!!!

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wczoraj obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do obejrzenia przygotowanej przez klasę I Dp prezentacji o konstytucji i kolażu zdjęć patriotycznych.

 

Czytaj więcej: 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

poświęconego Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę 100 lecia urodzin:

„Święty Jan Paweł II: filozof - poeta – nauczyciel”

Wyniki

Trudna dla całego świata sytuacja, której przyczyną jest rozprzestrzenianie się  koronawirusa, odciska piętno także na naszym zdrowiu psychicznym.  Pojawia się problem z  izolacją, nową sytuacją edukacyjną, brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz  własnymi emocjami, lękami i zachowaniami, które pojawiają się w tym okresie. Nasze Liceum nie pozostaje obojętne na tą sytuację i zapewnia możliwość konsultacji  dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Codziennie w godzinach swojej pracy, specjaliści służą pomocą.

Kontakt przez dziennik elektroniczny, Microsoft Teams

Pedagog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz w wyjątkowych sytuacjach przez telefon.

 

CZEKAMY I POSTARAMY SIĘ POMÓC

Pedagog i Psycholog 

Wyniki VIII Zagłębiowskiego Konkursu na prezentację multimedialną „Śladami Stefana Żeromskiego”

Z wielką przyjemnością informujemy, że w Konkursie "Śladami Stefana Żeromskiego" uczniowie zajęli

w kategorii szkół podstawowych

I miejsce :

 

Borek Mateusz ZS 4 w Dąbrowie Górniczej

Filip Kusiak SP nr 6 w Sosnowcu

Filip Wyjadłowski SP 6 w Sosnowcu

II miejsce:

Nadia Kalinowska SP 6 w Sosnowcu

Monika Wąsik SP 6 w Sosnowcu

Emilia Zając SP 6 w Sosnowcu

Anna Widawska ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Olga Drewniaczyk  SP 7 w Dąbrowie Górniczej

III miejsce:

Anna Chermanowska  SP 7 w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Piechowicz SP 6 w Sosnowcu

Kacper Pasierb SP 6 w Sosnowcu

Igor Haberko ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Oliwia Przybyła SP 3 w Dąbrowie Górniczej

w kategorii szkól ponadpodstawowych:

I miejsce :

Wojciech Olech I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

II miejsce:

Maciej Maciejczyk ZSE w Dąbrowie Górniczej

III miejsce:

Wiktoria Stępień I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Tomczyk ZSE w Dąbrowie Górniczej

Dawid Rusinek V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie:

Urszula Zagórowicz II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Odwiedź Politechnikę Śląską... nie wychodząc z domu!

Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link: https://youtu.be/yJv58TeishE

Dnia 30 kwietnia o 11:00:

-poznasz Politechnikę Śląską,
-poznasz kierunki studiów oraz  najważniejsze zasady rekrutacji.
-spotkasz studentów, którzy opowiedzą  jak się studiuje na Politechnice Śląskiej.
-zadasz nurtujące pytania czacie, który potrwa godzinę od 12:00 na kanale YouTube - wystarczy, że zalogujecie się do swoich kont na YouTubie.

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online. Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link:

Dzień otwarty online